Werkgevers- en werknemersorganisaties vinden dat er een quotum moet komen om bedrijven te dwingen meer vrouwen in de top aan te nemen. Dat staat in een nieuw advies van de Sociaal-Economische Raad (SER), waarin wordt geconcludeerd dat het aantal vrouwen in topfuncties nu te langzaam stijgt.

Het is een draai van het bedrijfsleven, dat zich eerder verzette tegen een verplicht quotum. Hans de Boer, voorzitter van belangenbehartiger VNO-NCW, noemde een quotum eerder een zwaktebod en zei dat bedrijven zelf acties gingen ondernemen om het percentage vrouwen in de top te laten stijgen.

“Toch moeten we constateren dat dit te langzaam ging. En hoewel ik het een zwaktebod blijf vinden, doen we daarom vandaag nieuwe voorstellen die moeten zorgen voor een radicale trendbreuk”, zegt De Boer nu.

Lege stoel

In het SER-advies wordt gepleit voor een zogeheten ingroeiquotum dat gaat gelden voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. “Als een bedrijf het quotum van 30 procent niet haalt, moet het volgende lid dat benoemd wordt een vrouw zijn. Kan er geen geschikte vrouw worden gevonden, dan blijft de stoel leeg”, zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Voor raden van bestuur wordt geen quotum voorgesteld. Hamer: “Het idee is dat als de raden van commissarissen diverser zijn samengesteld, de besturen dat op termijn ook worden. Bestuursleden worden namelijk aangesteld door de raad van commissarissen.”

Aandeel vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen in Europese bedrijven EIGE DATABASE

“Op het gebied van vrouwen aan de top loopt Nederland inmiddels best achter”, zegt Caroline Princen van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen die de laatste stand van zaken in kaart brengt. “Noorwegen was het eerste land met een quotum, maar inmiddels zijn veel Europese landen gevolgd. Je ziet dat de quota echt werken, het zorgt voor versnelling.”

Opvang en verlof

Ook andere zaken dragen bij aan een gelijkere verdeling in de bedrijfstop. Landen als Zweden en Denemarken hanteren geen quotum, maar staan wel in de top-10 van landen met de meeste vrouwen aan de top. Deze landen bieden bijvoorbeeld goedkope kinderopvang aan, of hebben een langer vaderschapsverlof.

Topvrouwen

Sinds 2013 geldt er een wettelijk streefcijfer van 30 procent voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. In de praktijk zijn er weinig bedrijven die dat halen. Uit de laatste cijfers blijkt dat 8,3 procent van de bedrijven aan het cijfer voldoet. In 2012 was dat 4,5 procent.

Te vrijblijvend

“De cijfers vallen opnieuw tegen. De overgrote meerderheid komt niet in beweging. Na zes jaar monitoren rest ons niets anders dan te concluderen dat het wettelijk streefcijfer niet werkt. Het is simpelweg te vrijblijvend. Het streefcijfer was goed bedoeld, maar het bleek een papieren tijger. Het is tijd voor een quotum”, zegt Princen.

Minister Van Engelshoven heeft eerder aangegeven voor het eind van dit jaar met nieuwe maatregelen te komen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *